Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 | NỘI DUNG DỰ THẢO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 | THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017 | THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017 | THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 | THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 | NGHỊ QUYẾT ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 | TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 | THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2016
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
7.914.058
 
Thông tin cổ đông
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 (02:02:26 PM 29/05/2014)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 (01:56:23 PM 29/05/2014)
Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ÔNG NGÔ MINH LÃNG ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (10:07:30 AM 22/05/2014)
Nội dung Sơ yếu lý lịch Ông Ngô Minh Lãng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Mời Quý Cổ đông tải tại đây
QUYẾT ĐỊNH V/v THAY ĐỔI NHÂN SỰ THAM GIA QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC CỦA VINCEM (10:01:55 AM 22/05/2014)
Mới Quý cổ đông xem nội dung Quyết định thay đổi nhân sự tham gia quản lý vốn nhà nước của Vincem tại công ty CP Tấm Lợp- VLXD Đồng Nai và đơn ứng cử của Ông Ngô Minh Lãng.
TỜ TRÌNH V/V BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT (03:36:31 PM 21/05/2014)
Nội dung Tờ trình v/v bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai.Quý cổ đông vui lòng tải về .
THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014- LẦN 2 (01:49:46 PM 28/04/2014)
Mời Quý cổ đông tải thư mời lần 2 tại đây
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 - 2014 (01:47:46 PM 28/04/2014)
Nội dung kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 - 2014, tải file tại đây
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 - 2014 (01:44:13 PM 28/04/2014)
Nội dung kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 - 2014, tải file tại đây
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I -2014 (01:40:35 PM 28/04/2014)
Mời Quý cổ đông xem nội dung Bảng cân đối kế toán quý I - 2014 tải fie về tại đây
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (01:56:45 PM 14/04/2014)
Nội dung Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai.
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2014 (02:00:22 PM 11/04/2014)
Nội dung Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Ban Kiểm soát V/v thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2013 . Quý cổ đông vui lòng tải về để xem.
BÁO CÁO V/v NM NGHIỀN XM NHƠN TRẠCH HOẠCH TOÁN RIÊNG (01:56:24 PM 11/04/2014)
Nội dung Báo cáo V/v giao cho Nhà máy nghiền xi măng Nhơn Trạch hạch toán riêng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014.
TỜ TRÌNH VỀ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 2014 (01:37:37 PM 11/04/2014)
Nội dung Tờ Trình V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2014 cho Công ty CP Tấm Lợp - VLXD Đồng Nai
TỜ TRÌNH V/v CHI PHÍ THÙ LAO (01:30:28 PM 11/04/2014)
Mời Quý cổ đông tải về xem nội dung Tờ trình V/v chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.
TỜ TRÌNH V/v SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (01:28:11 PM 11/04/2014)
Mời Quý Cổ đông tải nội dung Tờ trình V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun