Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 | THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2016 | Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2015 | Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 | Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 | Công bố thông tin về việc Phó Tổng giám đốc xin nghỉ việc | Công bố thông tin đơn vị kiểm toán năm 2016 | Công bố thông tin Cổ phiếu DCT giao dịch trên sàn UPCOM
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
7.150.144
 
Thông tin cổ đông
BÁO CÁO V/v NM NGHIỀN XM NHƠN TRẠCH HOẠCH TOÁN RIÊNG
Nội dung Báo cáo V/v giao cho Nhà máy nghiền xi măng Nhơn Trạch hạch toán riêng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014.
TỜ TRÌNH VỀ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 2014
Nội dung Tờ Trình V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2014 cho Công ty CP Tấm Lợp - VLXD Đồng Nai
TỜ TRÌNH V/v CHI PHÍ THÙ LAO
Mời Quý cổ đông tải về xem nội dung Tờ trình V/v chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.
TỜ TRÌNH V/v SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Mời Quý Cổ đông tải nội dung Tờ trình V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
TỜ TRÌNH VỀ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nội dung tờ trình V/v phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Mời Quý Cổ đông tải file về xem
MẪU ỦY QUYỀN 2014
Quý cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014 Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai vui lòng tải mẫu đăng ký hoặc tham dự tại đây.
THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Mới Quý Cổ đông tải Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014 tại đây về xem
BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
Mời Quý Cổ đông tải về xem nội dung Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Mời Quý Cổ đông vui lòng tải về để xem nội dung Báo cáo thường niên năm 2013
QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014
Quy chế Đại Hội Cổ Đông 2014 của Công ty Cp Tấm Lợp VLXD Đồng Nai, mời Quý cổ đông tải về xem.
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013
Nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Tấm Lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai, Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013
Kính mời Quý cổ đông tải file Báo cáo tài chính 2013 của Công ty CP Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2013
Nội dung Bảng cân đối kế toán giữa niên độ năm 2013 của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai
BÁO CÁO KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2013
Nội dung Báo cáo kinh doanh của niên 2013 của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2013
Nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2013 của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai

 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun