Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018 | NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 | THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU | THÔNG TIN TUYỂN DỤNG | NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018 | THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 | CÔNG VĂN CHẤP THUẬN DỜI NGÀY ĐẠI HỘI CĐTN NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 | THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 | NỘI DUNG DỰ THẢO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
8.086.996
 
Thông tin cổ đông
PHIẾU ĐĂNG KÝ HOẶC UỶ QUYỀN (02:12:38 PM 09/04/2015)
Mời Quý cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Tấm Lợp - VLXD Đồng Nai vui lòng tải Đơn tại đây nếu thư mời và phiếu đăng ký hoặc uỷ quyền gửi đến bị thất lạc.
ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2015-2020 (02:08:41 PM 09/04/2015)
Kính mời Quý cổ đông có số cổ phần sở hữu 5% trở lên có nhu cầu ứng cử vào Ban Hội đồng quản trị Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai nhiệm kỳ 2015- 2020 tải Đơn ứng cử tại đây
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 (03:34:19 PM 16/03/2015)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 3 2014 (01:52:36 PM 24/10/2014)
Nội dung bảng cân đối kế toán quý 3 năm 2014 Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2014 (10:52:55 AM 24/10/2014)
Nội dung báo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2014 (10:20:53 AM 24/10/2014)
Nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 2014 (10:06:13 AM 24/10/2014)
Nội dung Bảng thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 2014 Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai tải về tại đây
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 2014 (10:02:14 AM 24/10/2014)
Nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 2014 của công ty Cp Tấm Lợp Vật Liệu Xây dựng Đồng Nai tải về tại đây.
Bản cân đối kế toán quý 2 2014 (03:25:46 PM 07/08/2014)
Nội dung Bảng cân đối kế toán quý 2 2014 của công ty. Mời quý cổ đông tải về xem.
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 2014 (03:18:58 PM 07/08/2014)
Nội dung báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 2014 của Công ty . Quý cổ đông vui lòng tải về xem
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 (02:02:26 PM 29/05/2014)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 (01:56:23 PM 29/05/2014)
Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ÔNG NGÔ MINH LÃNG ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (10:07:30 AM 22/05/2014)
Nội dung Sơ yếu lý lịch Ông Ngô Minh Lãng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Mời Quý Cổ đông tải tại đây
QUYẾT ĐỊNH V/v THAY ĐỔI NHÂN SỰ THAM GIA QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC CỦA VINCEM (10:01:55 AM 22/05/2014)
Mới Quý cổ đông xem nội dung Quyết định thay đổi nhân sự tham gia quản lý vốn nhà nước của Vincem tại công ty CP Tấm Lợp- VLXD Đồng Nai và đơn ứng cử của Ông Ngô Minh Lãng.
TỜ TRÌNH V/V BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT (03:36:31 PM 21/05/2014)
Nội dung Tờ trình v/v bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai.Quý cổ đông vui lòng tải về .

 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun