Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 | THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2016 | Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2015 | Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 | Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 | Công bố thông tin về việc Phó Tổng giám đốc xin nghỉ việc | Công bố thông tin đơn vị kiểm toán năm 2016 | Công bố thông tin Cổ phiếu DCT giao dịch trên sàn UPCOM
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
7.150.288
 
BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 LẦN 1
Kết quả kiểm tra tư cách đại biêu ĐHCĐ thường niên 2015 lần 1. Kính mời Quý cổ đông tải về tại đây.

 BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 LẦN 1


Các tin khác:
TƠ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG GIÁM ĐỐC 2015
TỜ TRÌNH VỀ CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
BÁO CÁO KẾT QUẢ 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2015
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIÊU LỆ
QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015
QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NK 2015- 2020
ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỀM SOÁT NK 2015 - 2020
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VÀO HĐQT NK 2015 2020
PHIẾU ĐĂNG KÝ HOẶC UỶ QUYỀN
ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2015-2020
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 3 2014
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2014
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2014
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 2014
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 2014
 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun