Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 | CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY | CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY | CBTT: BÀ BÙI THỊ HOAN THÔI LÀM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TỪ NHIỆM | CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2018 | BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2018 | CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 | GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 | GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2018 | CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018 | NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
8.559.319
 
Về việc đòi bồi thường thiệt hại tài sản , các tổn thất gây ra bởi tàu YM (08:19:23 AM 14/08/2015)
Nội dung gửi Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc ngày 14/8/2015 Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định đưa vụ án ra xét xử giữa nguyên đơn là Cty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai và bị đơn là công ty ALL Ocean Transpottation INC về việc : đòi bồi thường thiệt hai tài sản, các tổn thất gây ra bởi tàu YM Intelligent đâm va vào cần cẩu và cầu cảng nhà máy xi măng Công Thanh - Nhơn Trạch của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai.

Về việc đòi bồi thường thiệt hại tài sản , các tổn thất  gây ra bởi tàu YM data/UserFiles/File/DHCD%202015/van%20ban%20gui%20uy%20ban%20chung%20khoan%201408201508142015.pdf


Các tin khác:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH 6 THÁNG 2015 (02:00:41 PM 21/07/2015)
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2015 (01:51:16 PM 21/07/2015)
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2015 (01:45:17 PM 21/07/2015)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2015 (01:41:22 PM 21/07/2015)
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2015 (01:38:41 PM 21/07/2015)
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai Nhiệm kỳ IV (04:26:14 PM 15/05/2015)
Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông 2015. (04:23:51 PM 15/05/2015)
Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ĐHCĐ 2015 lần thứ 2 (03:39:56 PM 15/05/2015)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 Nhiệm kỳ : 2015 - 2020 (02:50:58 PM 15/05/2015)
TỜ TRINH VÀ GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT VÀ BKS NK 2015 -2020 (03:10:34 PM 11/05/2015)
BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 LẦN 1 (03:02:09 PM 11/05/2015)
TƠ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 (03:18:19 PM 13/04/2015)
TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015 (03:14:37 PM 13/04/2015)
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG GIÁM ĐỐC 2015 (03:11:12 PM 13/04/2015)
TỜ TRÌNH VỀ CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (03:07:33 PM 13/04/2015)
BÁO CÁO KẾT QUẢ 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2015 (03:04:35 PM 13/04/2015)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 (03:01:07 PM 13/04/2015)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 (02:56:57 PM 13/04/2015)
TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIÊU LỆ (02:43:38 PM 09/04/2015)
QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015 (02:40:53 PM 09/04/2015)
 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun