Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 | THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2016 | Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2015 | Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 | Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 | Công bố thông tin về việc Phó Tổng giám đốc xin nghỉ việc | Công bố thông tin đơn vị kiểm toán năm 2016 | Công bố thông tin Cổ phiếu DCT giao dịch trên sàn UPCOM
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
7.150.150
 
Về việc đòi bồi thường thiệt hại tài sản , các tổn thất gây ra bởi tàu YM
Nội dung gửi Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc ngày 14/8/2015 Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định đưa vụ án ra xét xử giữa nguyên đơn là Cty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai và bị đơn là công ty ALL Ocean Transpottation INC về việc : đòi bồi thường thiệt hai tài sản, các tổn thất gây ra bởi tàu YM Intelligent đâm va vào cần cẩu và cầu cảng nhà máy xi măng Công Thanh - Nhơn Trạch của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai.

Về việc đòi bồi thường thiệt hại tài sản , các tổn thất  gây ra bởi tàu YM data/UserFiles/File/DHCD%202015/van%20ban%20gui%20uy%20ban%20chung%20khoan%201408201508142015.pdf


Các tin khác:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH 6 THÁNG 2015
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2015
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2015
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2015
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2015
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai Nhiệm kỳ IV
Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông 2015.
Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ĐHCĐ 2015 lần thứ 2
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 Nhiệm kỳ : 2015 - 2020
TỜ TRINH VÀ GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT VÀ BKS NK 2015 -2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 LẦN 1
TƠ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG GIÁM ĐỐC 2015
TỜ TRÌNH VỀ CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
BÁO CÁO KẾT QUẢ 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2015
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIÊU LỆ
QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015
 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun