BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm

BCTC quy 3_2019 daky