Chi Nhánh

  • Nhà máy xi măng Công Thanh Nhơn Trạch

    Nhà máy xi măng Công Thanh Nhơn Trạch  được xây dựng và đi vào sản xuất từ năm 2011 tại KCN Ông Kèo xã Phước Khánh Huyện Nhơn Trạch Đồng Nai. Nhà máy được đầu tư xây dựng đồng bộ với thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại, với các thông tin chính sau:…