Giới thiệu

 • Vài nét về công ty DoNac

  Ngành nghề kinh doanh: SẢN XUẤT KINH DOANH: Xi măng, Tấm Lợp, Ngói màu, Clinker, Vật liệu xây dựng và xây lắp Dịch vụ thương mại, Xuất Nhập Khẩu vật tư nguyên liệu, Vật liệu xây dựng. Trang trí nội thất & Thiết bị phụ tùng chuyên ngành Xây dựng Biểu tượng của Công ty:  …

 • Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

  Nội dung báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

 • Lịch sử hình thành

  Tiền thân của Công ty cổ phần Tấm lợp Vât liệu xây dựng (VLXD) Đồng Nai là hãng Eternit của Pháp, được khởi công xây dựng từ năm 1964 đến 1966 đưa vào hoạt động với công suất ban đầu là 2.000.000 m2 tấm lợp/năm.Tháng 10 năm 1977, Nhà nước tiếp quản cơ sở Eternit…

 • Hội đồng quản trị

  CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI   Đại hội đồng cổ đông:   – Cấp có quyền lực cao nhất, quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động. – Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ; thông qua…