Vài nét về công ty DoNac

Ngành nghề kinh doanh: SẢN XUẤT KINH DOANH: Xi măng, Tấm Lợp, Ngói màu, Clinker, Vật liệu xây dựng và xây lắp Dịch vụ thương mại, Xuất Nhập Khẩu vật tư nguyên liệu, Vật liệu xây dựng. Trang trí nội thất & Thiết bị phụ tùng chuyên ngành Xây dựng

Biểu tượng của Công ty:  

 

Tên công ty:

Tên tiếng Việt: ” CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP & VLXD ĐỒNG NAI

English:”DONGNAIROOFSHEET & CONSTRUCTION MATERILA JOINSTOCK COMPANY”

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xi măng, tấm lợp và xây lắp; Dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu các loại vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Cơ cấu vốn điều lệ: (đến thời điểm 04/04/2010)

STT

Loại cổ đông

Số tiền

Tỷ lệ sở hữu

01

Vốn nhà nước

22.682.440.000 đ

12,50%

02

Vốn của cổ đông  là pháp nhân và cá nhân

158.808.540.000 đ

87,50%

Tổng cộng

181.490.980.000 VND

100%

 

Vốn điều lệ:

181.490.980.000 VND (Một trăm tám mươi mốt tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng chẵn) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty Cổ phần ( đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 17 tháng 7 năm 2009) do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

CBCNV công ty:
 Tính đến thời điểm tháng 10/2010 toàn thể CBCNV công ty có khoảng trên dưới 550 người bao gồm Cán bộ, lãnh đạo, nhân viên khối văn phòng, công nhân khối sản xuất.

ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
Công ty đang đầu tư vào dự án trạm nghiền xi măng Công Thanh Nhơn Trạch – Đồng Nai với công suất 1.000.0000 tấn / năm nhằm cung cấp cho thị trường trong nước về nhu cầu vật liệu xây dựng trong tương lai.