Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Kính mời quý cổ đông xem tập tin đính kèm

BCTC quy 4_2019daky