Công bố thông tin Phó Tổng Giám Đốc xin nghỉ việc

Công ty Cp Tấm Lợp VLXD Đồng Nai xin công bố thông tin về việc Phó Tổng Giám Đốc Ông Lê Trung Chính xin nghỉ việc kể tử ngày 14/10.2015

Công bố thông tin Phó Tổng Giám Đốc xin nghỉ việc