Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Kính mời quý cổ đông xem tập tin đính kèm

giai trinh quy 4_2019 daky