Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 | GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2018 | CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018 | NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 | THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU | THÔNG TIN TUYỂN DỤNG | NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018 | THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 | CÔNG VĂN CHẤP THUẬN DỜI NGÀY ĐẠI HỘI CĐTN NĂM 2018 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 | THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
8.146.351
 
Thông tin cổ đông
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2009 (09:39:12 AM 06/11/2009)
Báo cáo tình hình tài chính quý III năm 2009 công ty
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI CHO NĂM 2008 (08:57:12 AM 01/09/2009)
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI CHO NĂM 2008  
Ngày 18/09/2009 chốt danh sách cổ đông , ngày 15/10/2009 thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2008, chi trả bằng tiền mặt . Tỷ lệ chia cổ tức 7% (700 đồng/ cổ phiếu)...
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II - 2009 (01:21:55 PM 29/07/2009)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II - 2009
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN THÁNG 06 NĂM 2009 (01:18:56 PM 29/07/2009)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN THÁNG 06 NĂM 2009
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2009 (09:11:03 AM 12/05/2009)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV (12:06:42 PM 17/04/2009)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2008 (10:19:04 AM 15/04/2009)
BÁO CÁO THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2008
BÁO CÁO HỌAT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008 (02:33:20 PM 01/04/2009)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008 Các chỉ tiêu kế họach sản xuất kinh doanh năm 2009. * Sản xuất :7.400.000m2 tấm lợp, 95.000 tấn ximăng *Tiêu thụ : 6.200.000m2 tấm lợp, 95.000 tấn ximăng *Doanh thu : 175.000.000.000 đồng * Lãi trước thuế : 35.000.000.000đồng. *Nộp ngân sách: 20.000.000.000đồng
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 (10:39:02 AM 01/04/2009)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 Căn cứ thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai ngày 03/03/2009 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai tổ chức vào ngày 04/04/2009 tại phòng hội trường Khách sạn Cẩm Đô- 81 Phan Đình Phùng- Tp Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng. Nội dung : - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng mục tiêu năm 2009. - Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2008. - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2008.
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 (08:54:02 AM 09/03/2009)
Xin mở file đính kèm để xem
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2008 (02:52:48 PM 26/02/2009)
THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2008 (01:20:48 PM 23/12/2008)
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 như sau:
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP TẤM LỢP & VLXD ĐỒNG NAI (04:23:52 PM 10/12/2008)
BC mua 100% cổ phần Cty Phương Thảo - Phước Khánh (09:45:04 AM 10/12/2008)
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (11:18:21 AM 20/12/2008)

 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun