Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 | NGHỊ QUYẾT ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 | TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 | THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2016 | Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2016 | Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 | Báo cáo tài chính năm 2015 | Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 | Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 | Công bố thông tin về việc Phó Tổng giám đốc xin nghỉ việc
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
7.589.167
 
Thông tin cổ đông
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2014
Nội dung báo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2014
Nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 2014
Nội dung Bảng thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 2014 Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai tải về tại đây
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 2014
Nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 2014 của công ty Cp Tấm Lợp Vật Liệu Xây dựng Đồng Nai tải về tại đây.
Bản cân đối kế toán quý 2 2014
Nội dung Bảng cân đối kế toán quý 2 2014 của công ty. Mời quý cổ đông tải về xem.
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 2014
Nội dung báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 2014 của Công ty . Quý cổ đông vui lòng tải về xem
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014
Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai
SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ÔNG NGÔ MINH LÃNG ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nội dung Sơ yếu lý lịch Ông Ngô Minh Lãng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Mời Quý Cổ đông tải tại đây
QUYẾT ĐỊNH V/v THAY ĐỔI NHÂN SỰ THAM GIA QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC CỦA VINCEM
Mới Quý cổ đông xem nội dung Quyết định thay đổi nhân sự tham gia quản lý vốn nhà nước của Vincem tại công ty CP Tấm Lợp- VLXD Đồng Nai và đơn ứng cử của Ông Ngô Minh Lãng.
TỜ TRÌNH V/V BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
Nội dung Tờ trình v/v bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai.Quý cổ đông vui lòng tải về .
THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014- LẦN 2
Mời Quý cổ đông tải thư mời lần 2 tại đây
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 - 2014
Nội dung kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 - 2014, tải file tại đây
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 - 2014
Nội dung kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 - 2014, tải file tại đây
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I -2014
Mời Quý cổ đông xem nội dung Bảng cân đối kế toán quý I - 2014 tải fie về tại đây

 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun