Thông báo Đại hội Cổ đông năm 2021

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm thư mời