THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm
data/UserFiles/File/scan0186.pdf