Về việc đòi bồi thường thiệt hại tài sản , các tổn thất gây ra bởi tàu YM

Nội dung gửi Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc ngày 14/8/2015 Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định đưa vụ án ra xét xử giữa nguyên đơn là Cty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai và bị đơn là công ty ALL Ocean Transpottation INC về việc : đòi bồi thường thiệt hai tài sản, các tổn thất gây ra bởi tàu YM Intelligent đâm va vào cần cẩu và cầu cảng nhà máy xi măng Công Thanh – Nhơn Trạch của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai.

Về việc đòi bồi thường thiệt hại tài sản , các tổn thất  gây ra bởi tàu YM data/UserFiles/File/DHCD%202015/van%20ban%20gui%20uy%20ban%20chung%20khoan%201408201508142015.pdf